Hyvinvointivaltio tiensä päässä

Toimeentuloerot ovat kasvaneet laman jälkeen, koska silloiset leikkaukset ovat jääneet voimaan, vaikka bruttokansantuote on kasvanut, kertoo tänään tarkastettu väitöskirja. Tämä on johtanut köyhien reaalisen tulotason laskuun, samalla kun rikkain 60 % väestöstä on päässyt osalliseksi reaalitulotason kasvusta. Tutkijan, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jukka Korhosen, mukaan muutos näyttää peruuttamattomalta, sillä julkisen talouden velkaantuminen, talouden globaalistuminen ja suurten ikäluokkien poistuminen työmarkkinoilta estävät mahdollisuuden palata entiseen.

Hyvinvointivaltio on hiipumassa
YLE Teksti-TV, 30.06.2004
http://www.yle.fi/tekstitv/

Jukka Korhonen kirjoittaa väitöskirjansa tiivistelmässä, että sosiaalipolitiikan suunnanmuutosta ei voida pitää 1990-luvun alun taloudellisesta tilanteesta [lue: lamasta] johtuvana, sillä keskeiset niitä koskevat linjaratkaisut tehtiin jo 1980-luvulla, taloudellisen korkeasuhdanteen vallitessa. Ratkaisut liittyvät yksilöiden tarpeiden erilaistumiseen, kunta- ja paikallistason vastuun korostumiseen sekä hyvinvointivaltion tulevaisuudesta käytävään keskusteluun.

Näkökulma ehkäisevään sosiaalipolitiikkaan
Jukka Korhonen, Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (väitöskirja), 30.06.2004
http://www.uku.fi/vaitokset/2004/isbn951-781-949-8.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *