Rajamäki: neuroleptejä sateenkaarimaassa

Shimanskin perheen tapaus vielä tuoreena muistissa, sisäministeri Kari Rajamäki (sd) varoittaa lasten käytöstä maahanmuuton välineenä. Poliisin huumatessa karkotettavia lapsia Rajamäki kertoo toimivansa lasten edun mukaisesti. Ministerin mukaan neurolepteillä edistetään ulkomaalaismyönteisyyttä:

Maahanmuuttopaine kehitysmaista läntisiin teollisuusmaihin on kova ja etsii jatkuvasti uusia muotoja. Eräs sen ilmentymä on lasten käyttäminen välineenä pyrittäessä parempiin olosuhteisiin. Puhutaan nk. ankkurilapsista, joiden avulla lasten vanhemmat pyrkivät hankkimaan koko perheelle oleskeluluvat jostakin länsimaasta. Lasten käyttöä maahanmuuton välineenä tulee ehkäistä. Tämä on myös lasten edun mukaista.

Turvapaikkapolitiikan toimivuuden ja uskottavuuden kannalta on keskeistä, että todellisen turvapaikanhakijan oikeudet ja asema varmistetaan ja että toisaalta perusteettomat ja laittomat hakijat kyetään toteamaan mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Toimiva ja tehokas turvapaikkapolitiikka lisää kansalaisten ulkomaalaismyönteisyyttä.

Mielipide: Turvapaikkakäsittelyyn ei kuulu salailu
Kari Rajamäki/Helsingin Sanomat, 09.03.2004
http://www.helsinginsanomat.fi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *