Suurvallan naapurissa

Kun Yhdysvaltojen hegemoniakausi päättyy maailmassa, päättyy myös ainutlaatuisen vakauden kausi Euroopassa. Yhdysvaltojen asevoimien poistuminen Euroopasta päästää valloilleen alueellisen voimatasapainojärjestelmän anarkkisen perustan. Se tarkoittaa vähintään eturistiriitoja, kasvavaa pelkoa, voimistuvaa turvallisuusdilemmaa ja kärjistyvää valtakamppailua eurooppalaisten suurvaltojen välillä. Samalla se avaa Euroopan sotilaallisesti voimakkaimmalle suurvallalle Venäjälle mahdollisuuden tavoitella alueellista hegemoniaa Euroopassa. Tämä konfliktisuus suurvaltasuhteissa heijastuu väistämättä myös pieniin valtioihin, erityisesti niihin, jotka sijaitsevat suurvallan naapurissa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2440-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *