Terrorismin motiivi

Paskahattu Pu

Neljä poliittisiksi puolueiksi itseään nimittävää hyvä veli -kerhoa on tehnyt Venäjän valtioduumaksi aiemmin kutsutulle tsaarin kumileimasimelle kolme lakialoitteta, jotka kiristäisivät maan “terrorismin vastaisia” lakeja. Lakialoitteet esittäneet “kansanedustajat” ovat kaikki palvelleet Kremlin sortokoneistossa. Vedomostin mukaan lakialoitteita valmisteltiin pitkään suljetuissa kokouksissa Venäjän finanssivalvonnan, KGB:n ja sisäministeriön edustajien kanssa. Terrori-iskut Volgogradissa saivat aloitteisiin nopeasti uutta vauhtia. Lakialoitteet nauttivat Tsaari Pun täyttä tukea.

Ensimmäinen lakialoite palauttaisi KGB:lle oikeuden pysäyttää kenen tahansa “epäilemänsä” kaduntallaajan ja tarkastaa tämän paperit ja kapsäkit; tähän mennessä KGB:llä on ollut tämä oikeus ainoastaan erikseen määritellyillä alueilla, missä on käynnissä ns. terrorismin vastainen operaatio, — sekä Sotshissa korrumpialaisten ajan. Agentura.Ru:n toimittajan Andrei Soldatovin mukaan pelko siitä, että KGB:n korrumpialaisten ajaksi saamat laajat valtaoikeudet jäisivät voimaan kisojen jälkeenkin, olivat täysin aiheellisia. Nyt nuo valtaoikeudet laajenevat kautta koko suuren Venäjänmaan.

Lakialoitteet pidentäisivät “terrorismirikosten” avustamisesta langetettuja vapausrangaistuksia. Esimerkiksi osallistumisesta valmennukseen “terroristileireillä” (lue: sissileirillä) voisi saada jopa elinikäisen vankeusrangaistuksen. “Terrorismin propagandan” levittämiseen — jollaiseksi Moskova luokittelee esim. Kavkaz Centerin ja monien muiden radikaalien verkkosivustojen toiminnan — sekä terrorismin puolusteluun ja tukemiseen — mikä voi olla mitä tahansa Moskovan terrorismin vastaista politiikkaa kritisoivaa nettikirjoittelua tai vaikkapa terroristiksi leimatun henkilön lehtihaastattelu — ei pätisi rikosten vanhentumisaika.

Tsaarin kumileimasimen laatimien lakialoitteiden nojalla terrorismiksi määriteltäisiin myös julkisuuden henkilön (tarkoittaa ilmeisesti lähinnä Huijareita ja Varkaita — sekä tietysti “KGB:n hengellisen osaston”, Venäjän ortodoksikirkon, edustajia) hengen uhkaaminen, valtiovallan väkivaltainen kaappaaminen ja hallussa pitäminen sekä aseellinen kapina. Terrorismiksi määriteltäisiin myös “valtiovallan elinten toiminnan horjuttaminen”, millaiseksi viranomaiset voinevat helposti leimata minkä tahansa kritiikin. Lakialoitteet antaisivat KGB:lle myös oikeuden valvoa rahansiirtoja internetissä.

Kolmas paketti lakialoitteita tiukentaisi telekommunikaatioverkoissa tapahtuvan tietojen välityksen valvontaa. Uuden lain mukaan sekä fyysisillä että juridisilla henkilöillä olisi velvollisuus ilmoittaa Venäjän pääsensorinvirastoon (Roskomnadzor) heti, kun he ryhtyvät toimintaan, jossa välitetään tietoja internetin kautta. Lakialoitteen yhden allekirjoittajan, Kremlin apupuolue Oikeudenmukaisen Venäjän edustajan Leonid Levinin mukaan ilmoitusvelvollisuus koskisi mm. kaikkia tiedotusvälineitä, sähköpostipalveluja, sosiaalisen median verkostoja, vertaisverkkoja ja internetin keskustelufoorumeita.

Lisäksi ulkomaisilla yhtiöillä, jotka tarjoavat viestintäpalveluja Venäjän federaation alueella, olisi velvollisuus säilyttää asiakkaidensa ja käyttäjiensä välittämät sähköiset viestit puolen vuoden ajalta ja luovuttaa tiedot Venäjän turvallisuusviranomaisille näiden niin vaatiessa. Tämä lainkohta koskisi siis mm. sellaisia palveluntarjoajia kuin Google, Microsoft, Skype, ICQ, Facebook, Twitter, “Venäjän Facebook” VK (jonka omistaa Neitsytsaarille rekisteröity yhtiö) ja monia muita. Microsoft, joka omistaa Skypen, ilmoitti jo valmiiksi noudattavansa uusia lakeja kunhan ne ensin säädetään.

http://newsru.com/russia/15jan2014/duma_terror_print.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *